T-Workx

Wordt uw team ook een dreamteam?


Twitter LinkedIn Blogger Slideshare Google+

Zorgmarketing Academie - Programma 2016

De Zorgmarketing Academie is nieuw een initiatief van het Zorgmarketingplatform. T-Workx participeert in 2016 met diverse, leerzame, inspirerende en praktijkgerichte eendaagse masterclasses. Op het gebied van zorgorganisatie en zorgklant. Boordevol nieuwe inzichten, ervaringen, voorbeelden, handvatten en tips en trucs. Van, voor en door de zorg. Met volop ruimte voor het delen van kennis en ervaring en inbreng van eigen vraagstukken.

Bekijk het jaarprogramma:


Meld je snel aan, want de groepen zijn klein en het aantal plaatsen is beperkt.

T-Workx trainingen

Teams goed laten samenwerken en presteren is een hele kunst. Problemen en valkuilen liggen op de loer. De invoering van zelfstandig werkende teams is vaak lastiger dan gedacht. Dit geldt ook voor het verbeteren van de samenwerking tussen teams, medewerkers en leidinggevenden.

Herkent u deze situaties:

 • Teams moeten na de reorganisatie een goede (her)start maken
 • Invoering van zelfsturende teams gaat moeizaam
 • Teamleden werken stroef samen
 • Geen chemie tussen teamleider en team
 • Teams werken onvoldoende doelgericht en klantgericht
 • Medewerkers pakken hun rol in het team niet op

T-Workx kan u door training en coaching helpen met het versterken van uw persoonlijk leiderschap en het bouwen van succesvolle teams die resultaatgericht, klantgericht en zelfsturend zijn. Teams waarin medewerkers en leidinggevenden doelgericht en met plezier samenwerken.


Wij trainen en coachen uw:

 • Teams (teamwork, teamkracht)
 • Leidinggevenden (verbindend leiderschap)
 • Medewerkers (persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit)

U kunt hierbij denken aan uw:

 • Managementteam
 • Afdelingsteam
 • Verkoopteam
 • Serviceteam
 • Zorgteam
 • Buurt- en wijkteam

Uw resultaat:

 • Teams, leidinggevenden en medewerkers werken beter samen
 • Zelforganiserend en zelfregelend vermogen is versterkt
 • Irritaties en conflicten worden opgelost
 • Sfeer en samenhorigheid worden versterkt
 • Persoonlijke vaardigheden en competenties zijn verbeterd
 • Medewerkers werken vanuit hun eigen kracht
 • De passie van mensen is verbonden met de doelen van de organisatie
 • Resultaatgerichtheid en klantgerichtheid zijn toegenomen

Uw vragen en uitdagingen staan centraal:

 • Teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling
 • Teamorganisatie: rolverdeling, taakverdeling, planning, instructie, feedback, etc.
 • Communicatie: verkoopgesprek, adviesgesprek, functioneringsgesprek, etc.
 • Samenwerking: afspreken, werkoverleg, onderhandelen, conflicthantering, etc.
 • Verbindend en persoonlijk leiderschap
 • Zelforganiserende en zelforganiserende teams
 • Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en klantgericht werken

Onze werkwijze

Uw eigen situatie, vragen en leerdoelen staan centraal. Wij stemmen daar in overleg met u onze aanpak en trainingen op af. De trainingen kunnen qua duur, inhoud, werkvormen en methodieken dan ook verschillen (maatwerk). Hierbij kiezen wij bij voorkeur voor:

 • Werken met kleine groepen (6 tot 10 medewerkers)
 • Goede mix van theorie en praktijk
 • Afwisselende mix van methodieken en werkvormen
 • Buiten bestaande kaders denken
 • Zelf oefenen aan de hand van herkenbare praktijksituaties
 • Desgewenst inzetten van professionele acteurs en videoanalyse
 • Zelfreflectie en collegiale en professionele feedback
 • Opstellen persoonlijk actieplan met verbeterpunten
 • Gezamenlijk vaststellen van vervolgacties voor borging resultaten

Aan de slag!

Wilt u meer informatie over succesvol teamwork of snel aan de slag, neem dan contact op. Wij zijn u graag van dienst!

Meer informatie over teamwork en leiderschap vindt u bij Publicaties

Neem direct contact op06-16897775

T-Workx is een trainings- en coachingsbureau voor teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Building Better Teams!