T-Workx

Zelfsturende teams: de kracht van teamwork


Twitter LinkedIn Blogger Slideshare Google+

T-Workx Teamwork

Organisaties moeten flexibeler worden en sneller kunnen reageren. Want de veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de impact van de veranderingen is steeds groter. Veel organisaties kiezen voor de invoering van resultaatgerichte eenheden en zelfsturende teams. Maar de invoering van zelfsturende teams is geen gemakkelijk karwei. In de praktijk kunnen tal van problemen optreden.

Zelforganiserend en zelfsturend team

De essentie van een zelfsturend team is dat het team, binnen vooraf vastgestelde kaders, zelf beslissingen neemt over de uit te voeren werkzaamheden en onderlinge taakverdeling en zelf verantwoordelijk is voor de te behalen resultaten.

In de praktijk kunnen verschillende gradaties van zelfsturing voorkomen. Van enige mate van zelforganisatie tot een volledig autonoom werkend zelfsturend team. Het is niet altijd nodig (en soms onverstandig) om naar 100% zelfsturing te streven. Maar over het algemeen is versterking van zelforganisatie en zelfsturing van teams nodig om als organisatie sneller, flexibeler en klantgerichter te kunnen optreden.

U kunt hierbij denken aan uw:

 • Managementteam
 • Afdelingsteam
 • Verkoopteam
 • Serviceteam
 • Zorgteam
 • Buurt- en wijkteam

Herkent u deze situatie:

 • Hoe kunnen wij de invoering van zelfsturende teams aanpakken?
 • Wat zijn de belangrijkste valkuilen en succesfactoren?
 • Er is onduidelijk over de kaders waarbinnen teams moeten werken
 • Verwachtingspatronen tussen management en medewerkers verschillen
 • Medewerkers voelen zich onzeker en vormen geen hecht team
 • Irritaties en wrijving tussen teamleden en management onderling
 • Management wil sneller dan teams kunnen
 • Hoe versterken wij het zelforganiserend vermogen van het team?

TopTeam-aanpak: gefaseerd bouwen aan een zelfsturend team

Op basis van praktijkervaringen en wetenschappelijke inzichten heeft T-Workx zijn ‘TopTeam-aanpak’ ontwikkeld voor de invoering en ontwikkeling van zelfsturende teams. Kort gezegd: een aanpak om van een ’gewoon’ team een ‘topteam’ te maken.

In de TopTeam-aanpak onderscheiden wij vijf fasen. Deze fasen markeren het groeipad dat teams doorlopen om van een gewoon team stapsgewijs te transformeren naar een zelfsturend ‘topteam’. Per fase spelen andere factoren een rol en worden er in de team- en leiderschapsontwikkeling andere accenten gelegd.

Uw resultaat:

 • Resultaatgerichte, klantgerichte en zelfsturende teams
 • Meer zelforganiserend en zelfsturend vermogen van teams
 • Doordachte en gestructureerde aanpak voor invoering
 • Succesvolle organisatieverandering

Aan de slag!

Wilt u meer informatie over de invoering van zelfsturende teams of het versterken van teamwork, neem dan contact op. Wij zijn u graag van dienst!

Meer informatie

Hieronder leest u meer informatie over onze TopTeam-aanpak. De vijf fasen op weg naar een zelforganiserend en zelfsturend team zijn:

 • Verkennen (uitgangssituatie, ambities, einddoel en verandervermogen)
 • Verbreden (inzetbaarheid, flexibiliteit en slagvaardigheid)
 • Verdiepen (zelforganisatie, regelruimte en beslisruimte)
 • Verbeteren (zelfsturing, integraal management en externe gerichtheid)
 • Versnellen (resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, lerende organisatie)

Deze fasen zijn voor een deel overlappend. De snelheid waarmee de opeenvolgende fasen doorlopen kunnen worden, is afhankelijk van de uitgangssituatie, het leervermogen en de kracht van het team. Wat zijn de kerntaken van het team? Hoe is de functionele en vaktechnische inzetbaarheid van teamleden? Hoe sterk is de onderlinge verbondenheid en sfeer? Hebben teamleden voldoende vertrouwen in de leiding? En hoe sterk is het vertrouwen van het management in het team? Spelen er onderhuidse irritaties of zijn er conflicten die eerst opgelost moeten worden? Is de opdracht voor het team duidelijk voor iedereen?

Hoewel de accenten per fase verschuiven, werkt het team in iedere fase aan de vier elementen van zelfsturing: (1) taakvolwassenheid, (2) samenwerken, (3) zelforganiserend vermogen en (4) resultaat- en klantgerichtheid. In iedere fase wordt via teambuilding actief gewerkt aan de juiste teamspirit.

Per fase wordt de betrokkenheid van de individuele medewerkers bij het team steeds groter en de samenhang steeds hechter. Van een verzameling individuen wordt stapsgewijs een hecht team gevormd. Met als einddoel een resultaatgericht, klantgericht en zelfsturend team. Een team dat slagvaardig en ondernemend is en een open cultuur heeft. Een team dat extern gericht is, open staat voor de omgeving en nauw samenwerkt met andere teams, afdelingen, leveranciers en klanten.

Meer informatie over teamwork en leiderschap vindt u bij Publicaties

Neem direct contact op06-16897775

T-Workx is een trainings- en coachingsbureau voor teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Building Better Teams!