T-Workx

Haal het maximale uit uw team en versterk uw leiderschap


Twitter LinkedIn Blogger Slideshare Google+

T-Workx coaching

Leiding geven is niet zo eenvoudig als het lijkt. Zeker niet in turbulente tijden waarin er voortdurend gereorganiseerd, gefuseerd en veranderd wordt. Nieuwe ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken en zelfsturende teams vragen om een andere vorm van leidinggeven dat wij participerend en ‘verbindend leiderschap’ noemen.

Verbindend leiderschap

Bij verbindend leiderschap brengt u vanuit uw persoonlijke kracht synergie aan in uw team, stimuleert u onderlinge betrokkenheid en motiveert u medewerkers tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.

Herkent u deze situaties:

 • Hoe laat ik mijn team beter functioneren?
 • Hoe versterk ik mijn leidinggevende kwaliteiten?
 • Wat zijn mijn kernkwaliteiten en mijn valkuilen?
 • Hoe communiceer ik en hoe kan ik dat bijsturen?
 • Hoe ga ik om met conflicten en stress en bewaak ik mijn grenzen?
 • Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen en plezier in mijn werk?

T-Workx kan u door training en coaching helpen met het versterken van uw persoonlijk leiderschap en het bouwen van succesvolle teams die resultaatgericht, klantgericht en zelfsturend zijn. Teams waarin medewerkers en leidinggevenden doelgericht en met plezier samenwerken.

U kunt hierbij denken aan:

 • Team coaching
 • Management coaching
 • Personal coaching
 • Conflict coaching

Uw resultaat

 • Sterk persoonlijk en verbindend leiderschap
 • Inzicht in uw leiderschapskwaliteiten
 • Persoonlijk ontwikkelplan met verbeterpunten
 • Voorkomen van en effectief omgaan met conflicten
 • Beter teamwork: resultaatgericht, klantgericht en zelfsturend

Onze werkwijze

Uw eigen situatie, vragen en leerdoelen staan centraal. Wij stemmen daar in overleg met u onze aanpak op af. De coaching kan qua duur, inhoud, werkvormen en methodieken dan ook verschillen (maatwerk). Hierbij kan gekozen worden tussen één-op-één coaching en/of groepscoaching.

Bij onze coaching kunt u niet onderuitzakken of de leermomenten langs u heen laten gaan. U wordt constant geprikkeld om verder te gaan. Het terugkoppelen van uw successen en de punten die nog niet goed aanvoelen, geeft de mogelijkheid om gericht verder te gaan in het leerproces. Onze coachingsstijl is soms provocatief, confronterend maar altijd oplossingsgericht en in contact met u.

Aan de slag!

Wilt u meer informatie over het versterken van uw persoonlijk leiderschap, het verbeteren van teamwork of snel aan de slag, neem dan contact op. Wij zijn u graag van dienst!

Meer informatie

Hieronder leest u meer informatie over onze coachingstrajecten.

Team coaching

Met team coaching krijgt u antwoord op de volgende vragen: Hoe kan ik mijn team beter laten functioneren? Hoe houden we energie binnen ons team? Hoe realiseren wij een eerlijke en open communicatie binnen het team? Hoe gaan wij als team om met veranderingen? Hoe weerbaar zijn wij als team? Hoe is onze onderlinge samenwerking? Hoe versterken wij het zelforganiserend vermogen? Hoe maken wij gebruik van elkaars kwaliteiten? Hoe worden wij als team resultaatgerichter en klantgerichter?

Management coaching

Met management coaching krijgt u antwoord op de volgende vragen: Welke leiderschapsstijl pas ik toe? Hoe ga ik coachend leidinggeven? Hoe verbeter ik de omgang met mijn team? Wat zijn mijn kernkwaliteiten en valkuilen? Hoe vind ik een balans tussen werk en privé? Hoe ga ik om met een reorganisatie of fusie? Hoe motiveer ik mijn team? Hoe voer ik slechtnieuws-, beoordelings- en functioneringsgesprekken? Hoe ga ik om met conflicten binnen mijn team? Hoe verbeter ik het presteren en het plezier van mijn team?

Personal coaching

Met personal coaching krijgt u antwoord op de volgende vragen: Hoe communiceer ik en hoe kan ik dit bijsturen? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe ga ik om met conflicten? Hoe kan ik mijzelf meer laten zien? Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Hoe kan ik omgaan met stress? Hoe kan ik timemanagement toepassen? Hoe stel ik een persoonlijk ontwikkelingsplan op? Hoe ontwikkel ik mijn kwaliteiten? Is dit wat ik wil? Zit ik hier wel op mijn plaats? Hoe krijg ik meer bezieling in mijn werk en leven?

Conflict coaching

Met conflict coaching krijgt u antwoord op de volgende vragen: Hoe gaan wij effectief om met conflicten? Hoe kunnen wij voor, tijdens en na een conflict beter omgaan met onze eigen overtuigingen, emoties en opvattingen? Hoe zorgen wij ervoor dat wij na een conflict op een normale en productieve wijze doorkunnen? Welke manieren zijn er om conflicten te voorkomen, er effectief op te reageren en er mee om te gaan? Hoe krijgen we na een conflict weer een normale situatie en plezier in ons werk?

T-Workx profielfocus

Met behulp van onze ‘T-Workx profielfocus’ maken wij de kwaliteiten en de passies van medewerkers inzichtelijk. Wij kijken daarbij naar de medewerkers in hun eigen situatie. Wij analyseren het werken in de praktijk in relatie tot de kwaliteiten en passie van de mensen en de doelstellingen van de organisatie. De bevindingen en verbeterpunten worden met de medewerker doorgenomen waarbij complimenten, tips en aanbevelingen worden gegeven. Verbeterpunten worden in een persoonlijk actieplan opgenomen dat als basis dient voor het persoonlijk ontwikkelplan.

Meer informatie over teamwork en leiderschap vindt u bij Publicaties.

Neem direct contact op06-16897775

T-Workx is een trainings- en coachingsbureau voor teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Building Better Teams!